Подготовка за училище или какво е важно да знаем за децата на 5 – 7 години

big picture new

Подготовка за училище или какво е важно да знаем за децата на 5 – 7 години

Първият учебен звънец, новите учители, среща с нови връстници – това са безспорно едни от най-приятните вълнения за всеки родител.

Можем да наречем този период „Денят на независимостта“, с усмивка, разбира се. Това са първите години, в които вашето дете ще иска и ще се радва да бъде независимо. Обаче, то все още ще има нужда от вашата обич, подкрепа, насърчаване и окуражаване. Вашата роля за неговото развитие отново е много важна – да намерите оптималния баланс между подкрепа и самостоятелност, насочване и независимост.

Това е напълно нов и непознат етап в развитието на всяко дете и макар то да не може да изрази и определи точно своите чувства, вълненията за всяко дете също са големи.

Предлагаме ви този кратък текст, за да ви помогнем да разберете най-добре как да подготвите детето и себе си за този етап от живота, така че да го изживеете само с неговите положителни страни.

Ролята на родителите продължава да е от ключово значение за изграждане на полезни умения и навици. Не се съмнявайте – детето има нужда да установите и начертаете граници, режим, правила. Така то се чувства едновременно в безопасност и готово за новите открития, за срещи с нови хора, за новите отговорности, които го очакват в следващите поне 12 години училищен живот.

Уменията, които е добре да усвоят децата на 5-7 години

Това са ориентиране в посоките, битова сръчност и самостоятелност, самоорганизация, разпознаване на времеви отрязъци и нещо изключително важно – контрол. Трябва да могат да задържат вниманието си за по-дълго време и да са по-търпеливи. Последните три умения (самоконтрол, търпение и концентрация) са от изключително значение – развиват се постепенно и трудно, а се рушат лесно, особено ако детето е преуморено, недоспало или болно. Затова обръщайте голямо внимание на дневния режим!

Подготовка за света. Детето осъзнава своята социална роля, затова е добре да е изградило основата на своята емоционална и социална интелигентност.

Самоконтролът

Едно от основните умения, което започва да се развива около първата годинка на детето. Това са уменията детето да разбира какво се случва в заобикалящата го среда и да може да владее своето поведение и реакции. Това включва:

 1. Умението за овладяване на силни емоции и в двете крайности – раздразнение или екзалтация;
 2. Умение за бързо успокоение след силни емоции;
 3. Умението да се концентрират и да могат да сменят бързо фокуса си върху нова задача – това ще е от голяма полза за по-лесното възприемане на нови знания в училище;
 4. Да се научат на поведение, което ще им помага при взаимодействие с други хора – връстници или учители. Ключово умение за създаване и поддържане на приятелства. Това означава, че детето може да взема участие в групови игри, да изчаква реда си, да споделя играчките си с други деца и да изразява емоциите си по подходящ начин.

Усвояването на самоконтрол ще помогне на детето да стане по-самостоятелно, защото ще има усещане за собственото си поведение в нови ситуации и с нови хора и няма да има нужда да чака вашите насоки в това отношение. И не на последно място, детето ще може да се справя със стреса, причинен от промени, ситуации и други хора, ще бъде балансирано, спокойно и здраво.

Кога и как се развива умението за самоконтрол?

Започвайки още с първата годинка на бебето, процесът продължава във възрастта на детската градина, училище, а много често продължава да се гради при възрастните. Децата придобиват уменията по най-непосредствен начин – като наблюдават отношенията на другите в семейството и постепенно разширяват този кръг. Топлина, разбиране и сърдечност – това са най-големите помощници.

Любопитно: Ако помните възторжените викове и смях на децата около 2-3 годинки по време на куклен театър или филм, ще се изненадате, че детето на около 5 годинки вече може да се опита само да говори тихо или шепти в киното или театъра. А пък малко по-късно в училище, на около 8-10 годинки, по време на спор децата би следвало да могат да разберат и гледната точка на другия, дори да не са съгласни и така да започнат да предотвратяват конфликти.

Внимание: Умението и развитието на самоконтрол може да бъде нарушено и детето да не успее да се владее в случаите, когато:

 1. Е преуморено, спи му се или системно недоспива;
 2. Ако е болно;
 3. Ако има чести промени в ежедневието и режима му;
 4. Някои деца имат добър контрол в детската градина, но у дома – не се владеят.

Ако детето ви често не може да контролира реакциите и поведението си, когато е в обкръжение на други хора. Или продължава да реагира бурно, да крещи, плаче и се тръшка често (това вече не е характерно при порастването около 5-тата и 6-тата година). В тези случаи може да се посъветвате със специалист – педагогът в детската градина, психологът, педиатърът. Едва ли е нещо сериозно, но ако не го овладеете сега, може да му попречи в по-нататъшното развитие в училище и като тийнейджър.

Двигателно развитие

В този период децата започват да губят мазнини и да градят мускули. Ето с какво се характеризира възрастта по отношение на физическите умения:

 1. Обща (груба) моторика – подобрена координация и баланс. Добри умения за скачане, прескачане, тичане. Обичат и могат добре да влизат в роли, да пеят и да танцуват в ритъм.
 2. Фина моторика – малките им мускули вече са по-добре изградени и те могат сами да са събличат и обличат; да разкопчават и закопчават копчета и ципове; трябва да са усвоили и да могат сами да връзват връзките на обувките си; Могат да боравят добре с вилица, лъжица и дори с нож и сами да нарязват храната в чинията си.
2 идеи за вас:
 1. тъй като децата умеят основни и важни неща и обичат да стават все по-самостоятелни, предлагайте им нови предизвикателства, за да ги стимулирате допълнително. Например, нови спортни умения, по-добри маниери на масата.
 2. Колкото повече дейности извършват с ръцете си, толкова по-лесно ще привикнат към режима на по-дълго писане в училище и ще предотвратите умората на ръцете и пръстите. Затова „тренирайте“ повече с приложни дейности като рисуване, чертаене, изрязване, лепене и други.
Емоционално развитие
 1. По поведението на детето ще забележите, че то е пораснало. Вече по-лесно се разделя с родителите, за да отиде на детска градина, без да се разстройва;
 2. Играе с повече деца и споделя по-лесно играчките си с другите
 3. Може да задържа вниманието си върху поставена задача минимум 5-10 минути.
Социално развитие

Децата вече искат да са част от обществото и да са добре приети, както от връстниците си, така и от по-възрастните – учители, родители, приятели на родителите;

 1. Искат да създават приятелства;
 2. Може да искат да са като другите деца и да се сравняват с тях;
 3. Започват да могат да приемат и да спазват правила
 4. Вече разбират разликата между „добро“ и „лошо“

Внимание: Бъдете внимателни за чувствата на детето, защото това е периодът, в който започват да се образуват приятелски кръгове и групички. Този период продължава и е много характерен в първи клас. Това може да доведе до отблъскване, отлъчване на детето от дадена група, дори до насилие и агресия. Децата не могат сами да се справят с тези явления, проблеми и емоции и затова вие сте ключът към техния баланс и увереност!

Когнитивно развитие и мета лингвистични умения:

Това са разбиране, четене, писане, смятане

Езиково развитие
 1. Децата на 5 г. започват да разпознават звуковете и могат да назоват с кой звук започва дадена дума, когато я чуят. Започва и свързването на звуковете със съответните букви. Могат да уловят приликата между думи, които се римуват и да се забавляват (например: котка, лодка, походка; сметка, плетка, жилетка). Това е подготовка за писане и четене;
 2. Децата на 6 г. вече започват да пишат буквите и да четат кратки и лесни текстове;
 3. Развива се мисленето и говорът им и това слага началото на употребата на по-дълги фрази и сложни изречения;
 4. При децата на 5-годишна възраст говорът би следвало да е максимално изчистен и правилен и да им се разбира всичко, което казват, с лекота;
 5. На тази възраст вече би следвало да разбират добре посоките и да се ориентират в пространството. Трябва да знаят значението и употребата на предлозите: върху, до, пред, зад, в/във, срещу;
 6. Могат да броят до 10 в прав и обратен ред
Кога да потърсите помощ

Може да се замислите да се консултирате със специалист по детско развитие в някои от тези случаи, които се наблюдават във възрастта около 6 години, но не са типични за степента на развитие.

 1. Ако трудно разбирате говора на детето си или пък то все още не може да говори с цели изречения;
 2. Ако му е трудно да разбира поставена задача с две дейности (например: Седни на масата, след като си измиеш ръцете)
 3. Ако е престанало да използва думи или да се изразява, както преди го е правило;

Описаните примери не означават, че детето ви непременно има някакви нарушения в развитието. Не се тревожете излишно, просто продължете да наблюдавате детето и винаги имайте предвид, че всяко дете се развива индивидуално и с различна степен и бързина.

Програмата за развитие, която предлагаме, е съставена на базата на всички важни направления за възрастта между 5 и 7 години. Включените във видео уроците ни упражнения и игри имат за цел да развият много нови знания и умения у децата. Да помогнат на тях, на вас – родителите, дори на учителите!

Нашата цел е да сме от полза на повече родители в желанието им да отгледат уверени, самостоятелни, отговорни и емоционално стабилни деца. И тъй като основите на детското развитие се полагат в първите 6 години, преди училище, сега е точният момент да стимулирате децата да бъдат още по-любознателни, да опитват различни занимания и по този начин да развият максимално своя потенциал и таланти.

Винаги когато можете, споделяте време с децата си. Колкото и да е кратко, нека е пълноценно!

 

Източници: https://raisingchildren.net.au/, https://www.verywellfamily.com/

Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.