Кога проговаря детето и за какво да следите в неговото развитие

1

Кога проговаря детето и за какво да следите в неговото развитие

Всички родители се вълнуват от първите думи на своите деца. И чакат с нетърпение деня, в който детето им ще може да изразява с думи и изречения своите чувства, мисли и желания. Родителите често се изкушават да сравняват своите деца с другите и се вълнуват кой и кога е проговорил. Всяко дете се развива индивидуално и въпреки това е добре да знаете как можете да помогнете на детето си да не забави прекалено своите говорни умения.

Знаете ли, че…?

Процесът на проговарянето започва след раждането. Няколко са етапите на развитие, в които може да стимулирате и помогнете на детето си за неговото навременно и добро проговаряне.

Слух

Бебето се ражда с развит слух, който в първата година от неговия живот се усъвършенства. Слухът е от ключово значение за проговарянето. Затова е добре да стимулирате неговото развитие. По време на различните игри ще се уверите сами дали бебето чува добре и с двете уши, кога ще започне да чува тихи звуци и шепот.

В тези видеа може да видите идеи за подходящи игри за развитие на слуха на бебето от раждането до шестия месец – https://edutalents.me/parvi-trimestar-kognitivno-razvitie-chast-1/,  https://edutalents.me/razvitie-na-sluha-na-bebeto-ot-3-do-6-mesetsa/

Социално и емоционално развитие

Сетивността е всичко, на което бебетата разчитат в началото на появяването си сред нас. Те учат за света и хората чрез своите сетива – зрение, слух, допир, обоняние, вкус.

За да усвоят умението да говорят, първо трябва да ни чуват. След това постепенно ще започнат процеса на подражание. Затова, говорете със своите деца веднага след раждането им, те ви чуват и имат нужда да общувате. Пейте, четете приказки, разказвайте всичко от ежедневието, дори когато извършвате някакви домакински дейности. Това ще помогне на детето да научава за света, предметите и техните наименования. Да свързва явления с думите за тях.

Слагането в уста

Нервните окончания в устата на бебето са по-добре развитие от тези по тялото. Затова децата изучават собственото си тяло и другите предмети, когато ги слагат в уста. И дори да не ви се вярва, това помага за развитието и на говорния апарат и бъдещото проговаряне.

Фина моторика

Колкото по-добре детето усвои работата с ръцете, толкова по-лесно ще проговори. Затова, предлагайте на децата си разнообразни приложни дейности и занимания за развитие на фините двигателни умения.

Развитието на говорния апарат има пряка връзка със сензорното, социално и двигателно развитие.
Възраст на проговарянето

– Между 2 – 3 месец се появява гукането – произвеждане на гърлени звуци, напомнящи к, г, х, когато бебето се чувства комфортно. Тази вокална активност не е част от същинското езиково развитие, а подготовка, укрепване на говорните органи за предстоящото проговаряне.

Гукането е най-активно между 4 – 5 месец и е придружено с очен контакт, социална усмивка и желание за привличане на внимание.

– Около 6 – 7 месец се проявява лепет (може да ви е познато от статии на английски език като „babbling“). Детето произнася двусрични и трисрични комбинации. Някои от тях са на еднотипни срички (ма-ма, та-та), които родителите често приемат за първи думи. Всъщност това са звукови съчетания без смисъл, съвпадащи с някои думи.

ВАЖНО! Произнасянето на гърлени звуци (гукане) е безусловно-рефлекторна проява. Гукат дори и децата с нарушено развитие на слуха, но при тях лепетът отсъства или се отличава с късно начало и бавно разгръщане.

– Между 11 месеца до 1 година и 3 месеца детето започва да изговаря първите си думи.

– Между година и половина и две децата започват да повтарят, каквото чуят. В този период ще започнат да използват около 50 думи, да свързват по две думи в кратки изречения.

– В края на втората година речникът нараства интензивно. На около 2 години и половина – 3-годишна възраст детето е усвоило диалога. Сменя ролите на говорител и слушател и в речта си използва прости изречения, понякога с по 4-5 думи.

Артикулационна гимнастика

След навършване на 2 годинки е добре детето ежедневно да прави артикулационна гимнастика. Тя помага за раздвижване и развитие на говорния апарат, за да може детето да започне да произнася добре и правилно звуковете. А от това следва и правилното писане на по-късния етап в предучилищна и училищна възраст. Както и добрите социални умения – да може да се изразява и да го разбират.

Правете упражненията, учете заедно стихчета и песнички.

Линкове към логопедични видеа с артикулационна гимнастикаhttps://edutalents.me/logopedichni-uprazhnenia-zvuk-m/, https://edutalents.me/logopedichni-uprazhnenia-zvuk-v/, https://edutalents.me/artikulatsionna-gimnastika/

Съветите на нашия логопед Виктория Георгиева

Проблеми, свързани с проговарянето. Кога да потърсите мнение от специалист

Първата година от живота на детето е подготвителен период по отношение на езиковото развитие. Всяко дете има свое строго индивидуално развитие, но в случай, че родителите регистрират особено забавяне при появата на първи думи, затруднение и невъзможност детето да се изкаже, наличие на беден активен речников запас, е редно да потърсят помощта на логопед.

 1. До 1 годинка – Ако не използва жестове – посочване или махане за „чао“;
 2. До 1 ½ години – Предпочита да общува с жестове, вместо с произнасяне на думи; Има затруднения да имитира звуци, да разбира прости и ясни устни задания;
 3. До 2 години – Може да имитира говор и действия, да повтаря думи (дори по няколко пъти), но не използва говор (думи и фрази), когато иска да изрази нещо или да съобщи за нуждите си; Не разбира и не може да проследява посоки; Има необикновен тон на гласа (носов, дрезгав)
Още насоки за доброто проговаряне и общуване
 1. До 2-годишна възраст родителите и другите възрастни трябва да разбират 50% от говора на детето;
 2. До 3-годишна възраст –75% от детския говор трябва да е разбираем за околните;
 3. До 4-годишна възраст – почти всичко, казано от детето, трябва да е разбираемо, дори за чужди хора.
Дислексията. Признаци, за които да следите

Преди навършването на 5-годишна възраст:

 • Неправилното произнасяне на познати думи или използването на бебешки говор.
 • Затруднения, свързани с научаването на лесни и често срещани стихове.
 • Неспособност да разпознае буквите от собственото си име.
 • Трудности при ученето и запомнянето на буквите от азбуката.

В предучилищна възраст и първи клас

Когато децата навършат 5 или 6 години, те започват да се учат да четат. Именно тогава симптомите на дислексия започват да стават забележими. Не съществува стандартизиран тест за установяване на невробиологично разстройство, така че родителите трябва да работят с лекаря на детето, за да идентифицират признаците колкото се може по-рано.

Признаците, че посещаващото детска градина дете или първокласникът може да страда от дислексия, включват:
 1. Проблеми, свързани с говора и произношението на думите.
 2. Трудности при произнасянето на лесни думи като “куче” или “земя”.
 3. Неспособност да разбере, че думите се разделят на звуци.
 4. Грешки по време на четенето, които не са свързани със звуците на буквите на страницата.
 5. Наличието на роднини със сходни обучителни трудности.
 6. Оплакване от страна на детето за това, колко е трудно четенето.
 7. Нежелание да посещава училище.
 8. Невъзможност да свърже букви със звуци (например “п” произнасят като “паа”).

Ранните терапевтични програми обикновено се фокусират върху правилното произнасяне на звуковете, подобряване на речниковия запас и усвояването на стратегии за успешно четене.

По отношение на писмената форма на речта и езиковото функциониране нарушенията най-вече са свързани с:
 1. Определяне на последователността на изписване на буквите в думите
 2. Правилно възприемане и употреба на предлози и глаголни времена
 3. Логико-граматични структури (изречения, последователност на текстове)
 4. Объркване при изписването на представки и наставки
Важно е да следите за говорното развитие на вашето дете, защото то може да даде сигнал за цялостното му развитие – познавателно, физически, сензорно.

Какво разбира детето (език на възприемане), какво може да каже (език на изразяване), дали чува добре, дали говорният му апарат като физиология е добре развит (дали езикът, устните, небцето и т.н. работят добре заедно), за да може произношението му се развива добре и ясно да изговаря звуковете.

Източници: Виктория Георгиева, логопед и ресурсен учител; https://kidshealth.org/

Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.