Как да открием таланта на детето

4a

Как да открием таланта на детето

Най-добрият начин да развиваме детето си, е като успеем да открием неговите силни страни и да развиваме именно тях. Най-често това са заниманията, към които детето има най-голям интерес и които го вълнуват. Но не е задължително. В ранна детска възраст е препоръчително децата да опитват възможно най-голям набор от дейности. Така самите те и вие, родителите, ще можете да проследите коя дейност и в каква сфера детето ви се увлича най-много и с какво му е приятно да се занимава.

Изследването на потенциала на децата и техните способности е добре да започне още преди училище, на възраст между 2,5 и 5 години.

Родителите имат възможност да изберат различни допълнителни занимания за децата си в разнообразни сфери. Това има следните предимства:

  1. Разбирате сферите, които харесват децата;
  2. Научавате в коя сфера имат възможност да подобрят и усъвършенстват уменията си.
  3. По-лесно ще изберете подходящо училище за следващия етап в тяхното развитие.
  4. Ще развивате силните страни на детето, то ще бъде удовлетворено и ще създадете стабилна основа за бъдещи успехи и реализация.
Чували ли сте притчата „Училището на животните“?

За нея говори д-р Томас Армстронг в своите статии и книги за образованието на съвременните деца. С нея той показва колко е важно да се фокусираме върху развитието именно на силните страни на личността.

Животните си направили училище, за да се научат да се катерят, да летят, тичат, плуват и копаят. Не могли да изберат кое умение е най-важно и решили всички да учат по една и съща програма. Така заекът, шампион по тичане, едва не се удавил в часа по плуване и толкова се уплашил, че не пожелал повече да плува и вече не можел да тича бързо, както преди. Орелът пък, отличен летец, не могъл да се научи да копае и вземал допълнителни уроци. Отнело му толкова време, че забравил да лети. Така се случило и с останалите животни – не могли да изразяват и развиват своите истински таланти, защото трябвало да спазват общата програма.

Този принцип се следва постоянно в образователните програми за децата. И се превръща в недостатък за оптималното развитие на индивидуалните способности!

Как да изберете сфера на развитие според потенциала на детето.

Препоръчваме ви за отправна точка разбирането за вродените видове интелигентност, които определят заложбите и талантите на децата. Ето как д-р Гарднър определя интелигентността – „Това е способността за решаване на проблеми и за създаване на блага, които ще бъдат признати в културно отношение.“

Учените говорят за множествена интелигентност при децата.

Някои посочват основните 7 вида, други доразвиват и откриват 9 вида, а трети дори достигат до 13 вида интелигентност при децата на третото хилядолетие (родени след 2000 г.). Представяме ви накратко кои са видовете интелигентност и с какви умения и таланти са свързани:

1. Словесно-езикова интелигентност

Представлява 2/3 от уменията, върху които набляга сегашната образователна система. Механизмът на мислене се извършва чрез езика и писането. Децата с този вид интелигентност имат дарби за писане и четене, комуникират добре, разказват истории, измислят или пишат стихове и разкази, изнасят речи. Имат добра памет за имена, места, дати и всякакви подробности. Могат да станат журналисти, учители, адвокати, политици, преводачи, писатели, поети.

2. Логико-математическа интелигентност

Представлява 1/3 от уменията в настоящата образователна система. Механизмът на мислене се извършва чрез продължителни и задълбочени разсъждения, чрез определяне на логически и математически структури. Децата с такава интелигентност харесват да експериментират, да задават въпроси, да играят с информацията, да намират решения. Тук се включва и цифровия интелект. Децата са привлечени от науката, математиката  и могат да станат учени, инженери, програмисти, изследователи, счетоводители, математици.

3. Визуално-пространствена интелигентност

Отнася се до визуалните изкуства, проектирането и архитектурата. Механизмът на мислене се извършва чрез снимки, рисунки и перспектива. Децата с този графичен тип мислене възприемат визуалния свят с всичките му подробности и могат да го пресъздадат мисловно, на хартия или на компютър. Имат богато въображение, могат да решават загадки, да разчитат карти и схеми. Надарени са в областите на художественото изкуство, скулптура, архитектура, география. Учат много по-добре, когато могат да визуализират и да използват въображението си. Могат да станат астронавти, изобретатели, архитекти, художници, дизайнери, механици или инженери.

4. Телесно-кинестетична интелигентност

Механизмите на мислене при тази интелигентност са свързани с обратната връзка на физиката и тактилния опит, особено чрез ръцете (допирът с ръце). Децата са изключително добри в работата с ръце и имат добър контрол над техните движения и жестове. Природно надарени са да танцуват, бягат, да се катерят, да градят, да проучват. Добри са в спорта и бойните изкуства. Имат склонност да се движат много, да жестикулират и да докосват. Предразположени са към прецизна работа с ръце – хирургия, бижутерия, занаятчийство. Могат да станат и спортисти, танцьори, спортни педагози, актьори и дори пожарникари!

5. Музикално-ритмична интелигентност

Това е способността да разбираме, оценяваме и създаваме музика. Механизмът на мислене се извършва чрез ритми, тонове, мелодии. Децата улавят различните звуци в заобикалящата ги среда и са много музикални. Дори могат да развият способност да лекуват чрез звуци и да създават лечебни мелодии. Могат да се занимават с всякаква работа, свързана с музика и звук.

6. Социално-междуличностна интелигентност

Тези деца мислят за другите! Това е интелигентността на социалните въпроси и на общността. Децата имат вродени способности за социални взаимодействия, за организиране на групи. Умеят да общуват и работят с други хора, да водят демократично, да посредничат, да преговарят, да решават конфликти. Разбират другите, техните чувства, настроения и мотивация. Могат да станат дипломати, политически или духовни лидери, учители, съветници, терапевти, търговци. Ще бъдат отлични родители!

7. Вътрешноличностна интелигентност

Децата с този тип интелигентност са склонни към вглеждане в себе си. Те са уверени и леко замечтани. Чувстват се много добре сами със себе си, защото са в унисон с вътрешните си преживявания. Умеят да си определят цели, да мечтаят, да планират, да са тихи и замислени, да анализират собствените си чувства и визия за бъдещето. Могат да изглеждат различни, защото следват своя собствен ритъм. Могат да станат психолози, терапевти, философи, учени, теоретици, съветници.

8. Натуралистична интелигентност

Децата се характеризират с особена чувствителност към природата. Механизмът им за мислене се усилва, когато са в контакт с нея. Свързват се с природата и се зареждат от нея. Имат интерес към природата и природните явления, искат да ги изследват и изучават. Харесва им да учат за географията, за климатичните фактори, екология и околна среда. Обичат да са навън и в досег с животни и природа (езера, водопади, морета, реки, дървета). Харесва им да планират пътувания. Могат да станат отлични биолози, лекари (в това число ветеринари), учени, еколози, изследователи.

9. Екзистенциална интелигентност

Това е една от последно проучените интелигентности на съвременните деца, защото е характерна именно за това поколение. Наричат я още метафизична интелигентност. Основните й характеристики са чувствителност във всички области, дори свръх-чувствителност, силна духовност, вродени парапсихични способности.

Всеки един човек притежава и деветте вида интелигентност и е способен да ги развива.

Те са в постоянно взаимодействие, защото всяка човешка дейност изисква тяхната комбинация в една или друга степен. Например, една танцьорка може да подобри своето представяне, ако има добра музикална интелигентност (за да разбира ритъма), добра телесно-кинестетична (за да придаде изящност на движенията си) и добра междуличностна интелигентност (за да успее да въздейства на публиката).

Още видове интелигентности, за които говорят учените са интуитивна, емоционална, практическа и „съ-творческа“.

Практическата винаги се опитва да отговори на нуждите на отделния индивид и общество. Това е способността да се адаптираме към социални, икономически, културни и екологични промени и парадигми на съвремието. Да се търсят, предлагат и прилагат успешни решения в краткосрочен и дългосрочен план. От особено значение е социума и общностите, груповите отношения и синергия. Тук се включват и хуманитарните проекти. Може да срещнете тази интелигентност и като продуктивна, заложена във философията на продуктивното образование.

За емоционалната сме посветили отделна статия за видовете умения по възрасти, които учените препоръчват да се развият от децата преди училищна възраст. Вижте линка по-долу:

В заключение можем да ви дадем един пример от изследванията на множествената интелигентност при съвременните деца.

Доказан факт е, че при днешните деца словесно-езиковата интелигентност не е толкова разпространена чрез механизмите й за мислене и учене. Защото днес децата възприемат информацията и учат повече чрез дясното полукълбо на мозъка, което не е свързано с вербалното. Те повече отпреди изразяват себе си по начини, различни от думите – визуално, графично.

От голяма помощ в развитието на детето е осъзнаването на множествената интелигентност и особено на най-силно изразената от всички. Децата в предучилищна възраст имат потенциала да усвояват голям обем информация именно по неформален начин, само чрез насоки и игра.

Така можете да откриете и уважите таланта у всяко дете. Да го насърчите да развива силните си страни и да увеличава своя потенциал. Ще помогнете детето да не бъде „стандартизирано“, защото е важно всяка личност да допринася в културно, научно, обществено и социално отношение със собствения си талант!

Да расте удовлетворено, да се развива и да бъде щастливо!
Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.