Емоционално и социално развитие на децата от 2 до 6 г.

Уменията, които децата следва да развият в тези възрасти, ще им бъдат от полза за усвояване на нови знания в училище и за пълноценно общуване. Ще могат да израснат психично здрави и уверени личности.