Емоционално и социално развитие на децата от 2 до 6 г.

Main Photo

Емоционално и социално развитие на децата от 2 до 6 години

Най-съвременният, холистичен модел за развитие, се интересува от цялостния облик в израстването на децата. Освен академичните знания и двигателните умения, методът обръща сериозно внимание на психическото здраве на децата. А то е в пряка връзка с тяхната емоционална интелигентност и социални умения. Или иначе казано, това са едни от най-важните житейски умения, които децата следва да развият преди училище!

Нека видим какво стои зад АБВ-то в детското развитие.

Тези умения стоят в основата на последващите академични знания, както в училище, така и в живота като цяло. Те ще им помагат в изпълнението на задачи от всякакво естество и образователно направление. Благодарение на емоционалното и социално развитие ще могат да общуват с хора от всякакви възрасти. Ще могат да сменят вниманието си от една задача към друга. Да внимават и да се концентрират.

Ранното емоционално и социално развитие може да се характеризира накратко с достигането на децата до следните умения:

 1. Да научат за различните емоции, които изпитват;
 2. Да се научат да ги разпознават и назовават – както своите собствени, така и на околните;
 3. Да постигнат напредък в контролирането на емоциите и поведението си;
 4. Да успеят да създават удовлетворяващи връзки с връстници и с по-възрастни;
 5. Да постигнат напредък с концентрацията, вниманието и самоконтрола;
 6. Да имат желание активно да изучават света и да се общуват.
Характеристики, които се открояват в различните възрастови периоди.

Децата между 2 и 6-годишна възраст преминават през много промени в развитието си. Всички деца са различни и всяко се развива с индивидуални темпове. Въпреки това, на базата на множество изследвания учените могат да откроят най-характерните и съществени промени, които характеризират детското развитие в различните възрасти и аспекти.

Поради индивидуалността на децата, имайте предвид, че могат да се наблюдават всякакви модели на реакции и поведение. Някои деца могат да развият дадено умение по-рано от характерната възраст. Други – по-късно от обичайното. Някои умения могат и да не бъдат развити изобщо. Но всяко умение обогатява децата и увеличава техния потенциал. Не е от значение за бъдещото развитие дали дадено умение е постигнато на 3, на 4, 5 или на 6 години. По-важното е да наблюдавате децата, да им помагате като ги стимулирате да се развиват и да следите дали нямат признаци на забавено развитие в някое направление. Колкото по-рано се отзовете, толкова по-рано ще преодолеете заедно със специалисти, трудностите, които изпитва детето ви.

В статията ще предложим информация за емоционалното и социално развитие на децата между 2 и 6 години. Защото това е период на бързи и ярки промени, както в ежедневието и режима на децата, така и в тяхното цялостно развитие. (Може да видите статията ни „Какво е важно да знаем за развитието на детето от 3 до 5-годишна възраст“)

Децата на 2 годинки

Периодът е добре познат на родителите, особено на тези, които най-често се грижат за детето в тази възраст. Неслучайно ще го срещнете като „бебешки пубертет“ или „ужасните 2“. Вижте защо и какво формира този труден период.

 1. Децата на 2 г. започват да се заявяват пред света! Да се самоизявяват. За тях е важно да се заявят като личности, като индивидуалности, различни от другите. Започват да градят своя собствен характер и да отстояват своята самостоятелност.
 2. Категорично отстояват желанията си и отказват да изпълняват молбите и напътствията на възрастните.
 3. Децата сменят емоционалните си състояния постоянно и често изпадат в истерии. Бъдете спокойни, защото емоциите, които изразяват са много силни, но също така – краткотрайни.
 4. Имат силно развито чувство за притежание. Това е причината трудно да споделят играчките си.
 5. Започват да се радват на уменията, които развиват и затова често се борят да покажат и докажат своята самостоятелност.
 6. Поставят началото на интерактивната игра с връстниците си. Както и на ролевите игри, в които се преструват на различни хора и животни.
Децата на 3 години

Децата на 3 годинки вече разбират идеята за редуване в игрите, но не винаги го правят. Преходът към осъзнаване, че детето не е само и не е център на света, а е част от по-голяма общност, е относително бавен процес, свързан понякога с отказ да се приеме промяната. Детето в повечето случаи преминава от една малка общност, на която е център (семейството) към по-голяма общност (детска градина, учители и много връстници).

 1. Започват да играят спокойно в присъствието на други деца и дори да вземат участие в чуждите игри.
 2. Могат да развият нови страхове, особено нощем. Това се дължи на голямото любопитство към света, на много въпроси, които си задават и на свързаното с тях развитие на въображението и фантазията.
 3. Могат да разговарят сами със себе си.
Децата на 4 години

На тази възраст децата вече са по-кооперативни. Започват да харесват и да сформират малки групички, да се присъединяват с лекота към груповите игри. Но също е характерно понякога да се самонадценяват и да не искат да дадат на други да се изявяват в групата.

 1. Могат бързо да сменят настроенията си и от смях да преминат в плач;
 2. Могат да започнат да се хвалят, като силно преувеличават своите способности и знания;
 3. Изявяват много силно желание да бъдат независими. Искат да правят различни неща сами. Насърчавайте ги, помагайте им при нужда и ги хвалете, когато направят нещо сами (дори да не е по-най добрия начин от първия път). Позволявайте им да чуят, че ги хвалите пред другите (баща, приятелка, баба или дядо).
 4. Обичат да играят ролеви игри. Да се преструват, че са някой друг, да се преобличат.
 5. Игрите с връстници стават по-близки. Това е времето, в което започват да проявяват предпочитания и могат да откроят свой приятел като „най-добър“!
Децата на 5 години
 1. На тази възраст децата вече могат да играят пълноценно в групи – да споделят, да изчакват реда си;
 2. Игрите им стават по-сложни и включват определени роли, реквизит, костюми;
 3. Започват да проявяват голяма симпатия и умиление, насочени към по-малки от тях деца, животинки; Започват да проявяват емпатия и съчувствие, особено към дете, което се е наранило;
 4. Обикновено се отзовават на молби и изпълняват различни инструкции;
 5. Стават много по-добри в контролирането на емоциите си и в проявата им чрез поведението си;
 6. Развиват чувство за хумор. Обичат да забавляват по-възрастните около тях и да карат хората да се смеят;
 7. Много са горди с постиженията си и не се срамуват да говорят за тях.
Децата на 6 години

На тази възраст децата вече са много по-наясно с емоциите. Както със своите собствени, така и с тези на другите хора. Могат да правят причинно-следствени връзки, като осъзнават ефекта на думите върху чувствата на околните и внимават повече в реакциите и поведението си. Искат да бъдат приемани и харесвани. Започват да създават по-трайни приятелства. Развиват подобрените си умения за самоконтрол.

Силно изявено става тяхното желание за самостоятелност. Например сами да избират дрехите си, сами да се мият и къпят, да сресват косата си. Добре е родителите да ги насърчават, като им оказват помощ с напътствия, но ги оставят да извършват дейностите сами.

Това е период на силно желание за изява на детските способности и таланти. Помагайте им да изградят самочувствие. Запишете ги на спорт – плуване, футбол, гимнастика. Нека развиват уменията си, за да открият сами какво ги влече и да станат по-уверени.

Съвет към родителите

Децата имат неосъзната нужда да се чувстват сигурни и запознати със света. Те ще преминават през различни предизвикателства по пътя към израстването и извоюването на своята независимост.

За да им помогнете, е от съществено значение да им създадете определен график на дейностите и ежедневна рутина. Добре е да определите време за игра, за хранене и особено важно – подходящо време за вечерно лягане и сън. Детският растеж е пряко свързан с дългия, спокоен и пълноценен сън. Бъдете внимателни и поставете граници в използването на екранни устройства – гледане на телевизия и видео игри – телефони, таблети, компютри. Уверете се, че те не отнемат на децата времето за игра навън, за общуване в семейството и от времето им за сън!

Като имате предвид всички описани възрастови периоди и характеристики на развитие, ще можете да помогнете на децата да започнат училище спокойни и уверени. Способни да общуват пълноценно, да контролират поведението си, да задържат вниманието и концентрацията си и да обогатяват знанията си.

Източници: https://www.ncsl.org/, https://www.pitt.edu/, https://www.verywellmind.com/, https://www.zerotothree.org,

https://www.verywellfamily.com

Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.